Financieel / Contributie / Rekening

Financieel / Contributie / Rekening

De contributie voor het lidmaatschap van Modelbotenclub Titanic bedraagt € 20,-- per kwartaal, te voldoen door middel van overmaking op bankrekeningnummer:

MBC TITANIC NL04 ABNA 0440 8645 18 ten name van M.B.C. Titanic.

Laat de contributie u er niet van weerhouden om, geheel vrijblijvend, de sfeer op de club te proeven door een aantal keren, geheel vrijblijvend, op donderdagavond het clubhuis te bezoeken. 

Het secretariaat is bereikbaar via Frans Vos ( secretaris )

MBC Titanic is ingeschreven bij de KVK onder nummer 40217643.